Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
proces

(2020) Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieaanpak

Op 9 januari 2020 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) officieel gepubliceerd. In de NRD staat beschreven wat er wordt onderzocht in de zes voorgenomen maatregelen en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd. De NRD is ook de eerste stap in de m.e.r.-procedure: een verplichte procedure waarin onder andere de effecten op het milieu van de zes maatregelen worden onderzocht. Lees hier de samenvatting van de NRD.
 
De zienswijzeperiode voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de Participatieaanpak is afgelopen. Tot en met 19 februari 2020 heeft iedereen de gelegenheid gekregen een reactie te geven op deze documenten. Het is daarom niet meer mogelijk een zienswijze in te dienen. Het is wel mogelijk om een vraag, suggestie, opmerking of idee naar ons te sturen. Dat kan via deze pagina.
 

Kennisgeving MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

Samenvatting MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

NRD MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

Participatieaanpak MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

Routekaart MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

Startbeslissing MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

Samenvatting NRD

In deze inleiding lees je wat de aanleiding voor het onderzoek is en wat de vijf hoofddoelen en de zes maatregelen zijn.

Lees meer

(2018) Pre-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam

Het vooronderzoek dat vooraf is gegaan aan de start van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam.

Lees meer

De maatregelen en de bouwstenen

Om welke zes voorgenomen maatregelen gaat het? Uit welke bouwstenen bestaan de maatregelen? Dat lees je hier.

Lees meer

Kansrijke alternatieven

De bouwstenen per voorgenomen maatregel worden geanalyseerd en doorontwikkeld. Dit resulteert eerst in logische en uiteindelijk in kansrijke alternatieven.

Lees meer

Participatie en zienswijzen

Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom om mee te denken over de zes voorgenomen maatregelen.

Lees meer
X