Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
proces

Ontwerp-Voorkeursbeslissing

Op de pagina Notitie Kansrijke Oplossingen kun je lezen hoe het onderzoek naar de bouwstenen voor de zes maatregelen, leidt tot kansrijke alternatieven. De selectie van kansrijke alternatieven wordt in de tweede zeef nog gedetailleerder en breder onderzocht. In deze fase maken we bijvoorbeeld een milieueffectrapportage en een kosten-batenanalyseZo verzamelen we alle informatie om een keuze te maken tussen de kansrijke alternatieven. Het resultaat is het voorkeursalternatief: het beste pakket aan bouwstenen om de zes maatregelen uit te voeren.

Met de publicatie van het ontwerp-Voorkeursbeslissing wordt de MIRT-verkenning en de omgevingsvisie afgesloten. De fase die volgt is de MIRT-planuitwerking.

Zienswijze indienen

Na publicatie van het ontwerp-Voorkeursbeslissing, heb je zes weken de tijd om een reactie oftewel zienswijze in te dienen. In een zienswijze schrijf je wat je van bepaalde punten in de publicatie vindt en waarom. Zienswijzen indienen doe je digitaal via de website www.oeververbindingen.nl. je kunt ook een mail sturen naar [email protected] of een brief sturen naar het postadres van de DCMR: Postbus 843, 3100 AV, Schiedam.