Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
proces

Tot nu toe

Vanaf 2008 zijn de eerste stappen gezet richting het MIRT-traject waarin we ons nu bevinden. In dit overzicht vind je alle belangrijke gebeurtenissen tot nu toe.
Van de laatste ontwikkelingen – de publicatie van de Nota van Antwoord – tot aan de voorafgaande MIRT-verkenningen en de pre-verkenning.

Nota van Antwoord

In de Nota van Antwoord lees je onze reactie op de ingediende zienswijzen voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Participatieaanpak.

Lees meer

(2020) Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieaanpak

In de NRD staat beschreven wat er wordt onderzocht in de zes voorgenomen maatregelen en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Lees meer

(2018 – 2019) Zoekgebieden

Om de optimale locatie voor de nieuwe oeververbinding te vinden, is in 2018 een pre-verkenning gedaan. Daarin zijn drie zoekgebieden onderzocht.

Lees meer

(2018) Pre-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam

Het vooronderzoek dat vooraf is gegaan aan de start van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam.

Lees meer

(2016 – 2017) MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

In deze MIRT is onderzocht hoe de knelpunten voor de bereikbaarheid over de weg en in het OV in regio Rotterdam kunnen worden opgelost.

Lees meer

(2008 – 2011) MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit

Van 2008 tot 2011 werden de toekomstige bereikbaarheidsproblemen in de regio Rotterdam onderzocht.

Lees meer