Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
proces

Waar gaan we naartoe?

We bevinden ons nu in de verkenningsfase van het MIRT-traject: de MIRT-verkenning. In deze fase zoeken we naar het beste pakket aan (deel)maatregelen. Het resultaat van deze fase zal je terugvinden in de Notitie Kansrijke Oplossingen. Maar eerst zullen we alle ingediende zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau verzamelen en beantwoorden, in de Nota van Antwoord.

Zienswijzen indienen

Er zijn tijdens de MIRT-verkenning twee documenten waarop je een zienswijze kunt indienen:

  • Notitie Reikwijdte en Detailniveau (inclusief Participatieaanpak) – zienswijzeperiode is per 19 februari 2020 gesloten.
  • Ontwerp-Voorkeursbeslissing

Welke stappen en publicaties er in de (nabije) toekomst aankomen, lees je op onderstaande pagina’s in chronologische volgorde.

Nota van Antwoord

In de Nota van Antwoord lees je onze reactie op de ingediende zienswijzen voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Participatieaanpak.

Lees meer

Notitie Kansrijke Oplossingen

In de Notitie Kansrijke Oplossingen wordt vastgelegd welke bouwstenen voor de zes maatregelen kansrijk genoeg zijn om verder te onderzoeken.

Lees meer

Ontwerp-Voorkeursbeslissing

In het ontwerp-Voorkeursbeslissing wordt het beste pakket aan bouwstenen beschreven. Het is daarmee de afsluiting van de MIRT-verkenning en de omgevingsvisie.

Lees meer

MIRT-planuitwerking

In de MIRT-planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt en er staat in hoe het project financieel en wettelijk mogelijk wordt gemaakt.

Lees meer

Realisatie

De realisatie van het project is de uiteindelijke uitvoering van de zes voorgenomen maatregelen.

Lees meer