Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
proces

Zoekgebied Oost-oost

De plus- en minpunten van ‘Oost-oost’

De plus- en minpunten van de zoekgebied ‘Oost-oost’ zijn gebaseerd op de vijf doelstellingen en technische haalbaarheid.
 

Bereikbaarheid weg

Een oeververbinding in zoekgebied ‘Oost-oost’ zorgt dat de Van Brienenoordbrug rustiger wordt, maar daarmee wordt het knelpunt niet opgelost. Ook de doorstroming op de gecombineerde invoeg- en uitvoegstrook van A16/A15 in zuidelijke richting verbetert licht. In dit zoekgebied worden echter de wegen van en naar de brug in Ridderkerk en omgeving drukker. Dat zorgt voor nieuwe vertragingen. Het knelpunt is dus niet opgelost. De problemen op de Algeracorridor verdwijnen wel door deze nieuwe verbinding. Zoekgebied Oost-oost zorgt er voor dat verkeer kan omrijden als er verstoringen zijn.
 

Bereikbaarheid OV

De druk op Rotterdamse OV-knooppunten zal niet veel veranderen met een verbinding op ‘Oost-oost’. Een OV-route via de Krimpenerwaard is nu eenmaal voor weinig mensen een alternatief voor reizen via bijvoorbeeld metrostation Beurs. Wel worden de gemeenten in de Krimpenerwaard beter bereikbaar met het OV.
 

Verstedelijking

Zoekgebied Oost-oost draagt beperkt bij aan de verstedelijkingsopgave en economische groei. Bovendien is rondom zoekgebied ‘Oost-oost’ ruimte voor ontspanning en rustig wonen. Zoekgebied Oost-oost maakt Ridderkerk en de Krimpenerwaard makkelijker bereikbaar, maar dat kan leiden tot meer verstedelijking. De vraag is of dat gewenst is. Het huidige ruimtelijke beleid is daar nog niet op ingericht.
 

Stedelijke leefkwaliteit

Uit de onderzoeken blijkt dat de oeververbindingen niet of nauwelijks van elkaar verschillen op de doelstelling “stedelijke leefkwaliteit”. In elk zoekgebied zijn door veranderende verkeersstromen (kleine) verbeteringen of verslechteringen voor luchtkwaliteit en geluid.
 

Vergroten van kansen voor mensen

Dit zoekgebied draagt bij aan de doelstelling kansen voor mensen omdat inwoners van o.a. Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Ridderkerk beter locaties waar veel banen zijn kunnen bereiken. Het zoekgebied scoort op deze doelstelling minder dan West en Oost.
 

Technische haalbaarheid

Zoekgebied Oost-oost is technisch haalbaar. De rivier is op deze locatie vrij recht en breed, waardoor er in geval van een brug geen problemen voor de scheepvaart ontstaan.
 
In deze tabel leest u hoe de verschillende zoekgebieden ten opzichte van elkaar scoren op de doelstellingen.
 

Conclusie pre-verkenning

In de zomer van 2019 is vastgesteld dat zoekgebied Oost het beste bijdraagt aan de doelstellingen. Een oeververbinding in zoekgebied Oost is onderdeel van een pakket aan maatregelen. Dit gehele pakket wordt nu verder onderzocht in een MIRT-verkenning. De plus- en minpunten van iedere zoekgebied zijn gebaseerd op de vijf doelstellingen en technische haalbaarheid. Hier leest u welke locatie de grootste bijdrage levert aan de gestelde doelen.
 

Bereikbaarheid weg

Verbeteren van de verkeersproblemen, dat doen de oeververbindingen Oost of Oost-oost. Beide verminderen de drukte op de Van Brienenoordbrug, maar het knelpunt is daarmee nog niet opgelost. Een Westverbinding draagt niet bij aan dit doel. Zoekgebied Oost-oost zorgt daarnaast voor verbetering op de Algeracorridor. Voor de gecombineerde invoeg- en uitvoegstrook van A16/A15 in zuidelijke richting leveren geen van de locaties echt een oplossing, daarvoor zijn andere maatregelen nodig.
 

Bereikbaarheid OV

De zoekgebieden West en Oost leveren een grote bijdrage het verbeteren van de OV-doorstroming. De Oostverbinding doet dat met een snelle OV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Zoekgebied West brengt goed OV door de Maastunnel met zich mee.
 

Verstedelijking

Voor de verdere ontwikkeling van o.a. de Rotterdamse binnenstad, Stadionpark, Merwe Vierhavens en de Erasmus Universiteit, Brainpark en Rivium zijn zowel een Oost- als een Westverbinding nuttig. Ze versnellen de verstedelijking of de economische ontwikkeling van die gebieden. Zoekgebied Oost sluit bovendien van deze twee het beste aan bij andere investeringen, die bijvoorbeeld op Zuid al zijn gedaan of er nog aan komen. Daarmee heeft zoekgebied Oost de meeste impact.
 

Stedelijke leefkwaliteit

De drie alternatieven scoren op leefkwaliteit hetzelfde, want ze geven geen noemenswaardige verbetering of verslechtering van de lucht- of geluidkwaliteit.
 

Vergroten van kansen voor mensen

De zoekgebieden en Wes komen hier het beste voor de dag. West scoort iets beter omdat een oeververbinding daar, verschil maakt voor de relatief grote wijk Charlois. Een oeververbinding op de locatie Oost-oost heeft weinig invloed op de kansen voor mensen in de wijken op Zuid en ook niet voor de Krimpenerwaard / Ridderkerk, omdat die verbinding simpelweg te ver weg ligt van deze wijken.
 

Technische haalbaarheid

Alle locaties zijn technisch haalbaar. In zoekgebied Oost is de nautische inpassing een aandachtspunt met het oog op nadere uitwerking. O.a. de bocht in de rivier, de stroming, de hoeveelheid scheepvaart en de nabijheid van de Brienenoordbrug maakt dit in geval van een brug complex maar niet onmogelijk. Daarbij geldt dat de scheepvaart vlot en veilig moet kunnen passeren.
 
In deze tabel leest u hoe de verschillende zoekgebieden ten opzichte van elkaar scoren op de doelstellingen.

X