Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
proces

(2018 – 2019) Zoekgebieden

De resultaten voor drie zoekgebieden

De nieuwe oeververbinding moet de doorstroming voor automobilisten, openbaar vervoer (OV) en fietsers verbeteren. Hierdoor kunnen de stad en de regio zich economisch sneller ontwikkelen. Daarbij is aandacht voor de leefkwaliteit en kansen voor mensen. Of de verbinding een brug of tunnel moet worden, staat nog open. Om de optimale locatie voor die verbinding te vinden is in 2018 een pre-verkenning gedaan.
 

Drie mogelijke locaties

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland hebben in 2018 bepaald in welke drie (zoek)gebieden een nieuwe oeververbinding interessant zou zijn. Bovendien hebben zij vastgesteld welke vijf doelen de nieuwe verbinding moet dienen. Met de pre-verkenning is onderzocht welk gebied het best bijdraagt aan die doelen.
 
De drie onderzochte gebieden voor de oeververbinding noemen we ‘zoekgebieden’ en zijn:

Een oeververbinding die de Waalhaven met Merwe-Vierhavens verbindt.
Een oeververbinding die Feijenoord aansluit op Kralingen en De Esch.
Een oeververbinding die Ridderkerk en Krimpenerwaard bij elkaar brengt.

 
In 2018 zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de drie potentiële zoekgebieden. Waar kan een extra verbinding tussen de Nieuwe Maasoevers komen? De uitkomsten kan je lezen in de ‘Resultatennota pre-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam’. Uit het onderzoek bleek dat zoekgebied West op de korte termijn onvoldoende zou bijdragen aan de gestelde doelen. Op basis van deze resultaten hebben de vier initiatiefnemers eind 2018 afgesproken een MIRT-verkenning te starten. Er moest toen nog wel een keuze worden gemaakt tussen de zoekgebieden Oost en Oost-oost.
 

Conclusie pre-verkenning

In de zomer van 2019 is een voorwaardelijk besluit genomen om een oeververbinding in zoekgebied Oost verder te onderzoeken. In de MIRT-verkenning wordt gedetailleerder gekeken naar bijvoorbeeld de effecten op natuur en milieu, nut en de noodzaak, maatschappelijke kosten en baten en de inpassing in zoekgebied Oost.
 
Hieronder lees je de samenvatting van de Resultatennota pre-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam en Addendum Resultatennota Pre-verkenning met de plus- en minpunten per zoekgebied. Ieder zoekgebied is onderzocht op zijn bijdrage aan de doelstellingen. Een samenvattend overzicht vind je in deze tabel. Je kunt ook direct de conclusies van de Pre-verkenning lezen.

Zoekgebied West

Lees alles over de plus- en minpunten van zoekgebied ‘west’.

Lees meer

Zoekgebied Oost

Lees alles over de plus- en minpunten van zoekgebied ‘oost'.

Lees meer

Zoekgebied Oost-oost

De plus- en minpunten van ‘Oost-oost’ De plus- en minpunten van de zoekgebied ‘Oost-oost’ zijn gebaseerd op de vijf doelstellingen en technische haalbaarheid.   Bereikbaarheid...

Lees meer
X