Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
project

Algeracorridor

Het is druk op de wegen in het zuidoosten van de Rotterdamse regio. We zien al jaren files op de Algeracorridor. Daarmee staat de leefbaarheid en bereikbaarheid onder druk. De files hebben diverse oorzaken. De Algerabrug moet regelmatig open voor schepen, de nabijgelegen kruisingen zorgen voor oponthoud en steeds meer mensen wonen langs de Algeracorridor. Hierdoor neemt de drukte op de weg toe.

De Algeracorridor beslaat het gebied van de N210 vanuit de Krimpenerwaard, via Krimpen aan den IJssel over de Algerabrug naar het Capelseplein. Dit is inclusief de aansluiting op de A16 richting de Van Brienenoordbrug en de weg richting Capelle aan den IJssel of Rotterdam Alexanderpolder.

Lange-termijnpakket

In de MIRT-verkenning richten we ons op het lange-termijnpakket aan maatregelen voor de Algeracorridor. Er zijn namelijk grote maatregelen nodig om ook op de lange termijn te zorgen voor een goed bereikbare en leefbare regio. We hebben twee maatregelenpakketten uitgewerkt die de bouwstenen vormen voor de verbetering van de bereikbaarheid op de corridor. Welke alternatieve maatregelenpakketten of combinaties van maatregelen mogelijk zijn gaan we in de verkenning onderzoeken.

 • Een maatregelenpakket met de focus op het opwaarderen van de corridor, zoals het aanpassen van de Algerabrug naar vier rijstroken.
 • Een maatregelenpakket met de focus op de verandering van de vervoerswijze, zoals betalen voor toegang van de corridor en het verbeteren van de fietsroutes en fietsenstallingen.

Korte-termijnpakket

De vier initiatiefnemers en de drie betrokken gemeenten, hebben een pakket aan maatregelen opgesteld, die relatief snel (start uitvoering 2020 – 2023) zorgen voor minder files op de Algeracorridor. Dit pakket valt dus buiten de MIRT-verkenning. De maatregelen variëren van het verbeteren van fietsroutes en verplaatsing van een P+R terrein tot onderzoek naar de openingstijden van de brug en automobilisten stimuleren op een andere manier te reizen. Werk komt ‘dichterbij’ als de reistijd bijvoorbeeld vermindert door minder files of sneller openbaar vervoer. En met betere fietspaden pak je eerder de fiets. Dat is gezonder én duurzamer dan het nemen van de auto.

De korte-termijnmaatregelen

Zodra gestart wordt met (de voorbereiding) van een maatregel, vindt u daarover informatie op de website van de gemeente. Hieronder vindt u de maatregelen die gestart zijn met een verwijzing naar een website voor meer informatie.

 • Doorstromingsmaatregelen Grote Kruising, Krimpen aan den IJssel
  Informatie: www.degrotekruising.nl
 • Snelfietsroute Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel
  Informatie: www.krimpenaandenijssel.nl
  (Informatie t.z.t. beschikbaar bij aanvang project)
 • Herindeling Capelseplein, Capelle aan den IJssel
  Informatie: www.capellebouwtaandestad.nl
  (Informatie t.z.t. beschikbaar bij aanvang project)
 • Snelfietsroute Algerabrug – Capelsebrug, Capelle aan den IJssel
  Informatie: www.capellebouwtaandestad.nl
  (Informatie t.z.t. beschikbaar bij aanvang project)
 • Aanpassen verkeerslichten, Capelle aan den IJssel
  Informatie: www.capellebouwtaandestad.nl
  (Informatie t.z.t. beschikbaar bij aanvang project)
 • Snelfietsroute Capelle (Rivium) – Rotterdam (zuidelijke tracé), Rotterdam
  Informatie: www.rotterdam.nl
  (Informatie t.z.t. beschikbaar bij aanvang project)
 • Fietsparkeervoorziening Capelsebrug, Rotterdam
  Informatie: www.rotterdam.nl
  (Informatie t.z.t. beschikbaar bij aanvang project)
 • Groenvoorspeller voor de fiets richting Alexanderpolder, Rotterdam
  Informatie: www.rotterdam.nl
  (Informatie t.z.t. beschikbaar bij aanvang project)
 • Verplaatsing P+R (Krimpen) en upgrade regiobuslijnen naar R-net kwaliteit, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland
  (Informatie t.z.t beschikbaar bij aanvang project)
 • Onderzoek naar aanpassen Bedieningsregime Algerabrug, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel
  (Informatie t.z.t beschikbaar bij aanvang project)
 • Campagne voor slim reizen, Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  Informatie: www.ways2go.nl