Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
project

Vijf hoofddoelen, zes maatregelen

Vijf hoofddoelen voor de regio waar de zes voorgenomen maatregelen in de MIRT-verkenning aan bijdragen. De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben een vooronderzoek (pre-verkenning) afgerond. Dat onderzoek heeft zes maatregelen opgeleverd waarmee de regio beter bereikbaar kan worden. Hoe we die maatregelen het beste kunnen invullen, moet nu worden onderzocht. Om de juiste keuze te kunnen maken zijn vijf hoofddoelen geformuleerd.
 

Vijf hoofddoelen

De te onderzoeken maatregelen dragen bij aan:

 

Bereikbaarheid weg

Er staan dagelijks grote files op de A16 Van Brienenoordcorridor. Er zijn knelpunten bij het Terbregseplein, de Van Brienenoordbrug en tussen de Van Brienenoordbrug en knooppunt Ridderkerk. De te onderzoeken maatregelen moeten, in combinatie met maatregelen op de A16, ervoor zorgen dat deze files worden opgelost
 
Daarnaast zijn er knelpunten op de Algeracorridor. Dit is een belangrijke route van en naar Capelle, Krimpen en Krimpenerwaard. Ook hiervoor zijn maatregelen nodig. De verbinding tussen de oevers over de Nieuwe Maas moet dus de volgende knelpunten oplossen:

  • A16 – Van Brienenoordcorridor (Terbregseplein – knooppunt Ridderkerk)
  • Algeracorridor (N210)

 

Bereikbaarheid OV

Het pakket aan maatregelen moet bijdragen aan een beter ov-netwerk en het oplossen van de knelpunten daarin. Dat is nodig, omdat het aantal reizigers toeneemt. Door een beter netwerk neemt de drukte op het tram- en metronet in de stad af. Net als over/onder de Erasmusbrug. En het geldt ook voor het drukke metronet in oost-westrichting en noord-zuidrichting rondom Beurs.
 

Verstedelijking

De economische toplocaties hebben voorzieningen nodig om zich verder te ontwikkelen. Als deze locaties betere bereikbaar zijn voor meer potentiële werknemers is dat goed voor economische groei en biedt dat kansen voor mensen. Bovendien komen er 50.000 woningen bij tot 2040. Bij deze groei is goede bereikbaarheid belangrijk.
 
De verschillende maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren (inclusief de oeververbinding) moeten ervoor zorgen dat mensen sneller kunnen reizen.
Economische toplocaties zijn o.a. Rotterdamse binnenstad, Stadionpark en Merwe Vierhavens/Makersdistrict en de Erasmus Universiteit met het Brainpark en Rivium, Rotterdam-The Hague Airport, Hart van Zuid, Alexander, Schiedam Veste en Spaanse Polder.
 

Stedelijke leefkwaliteit

Het pakket aan maatregelen moet bijdragen aan minder autokilometers per saldo door de stad en door de woongebieden. Rotterdam heeft een aantal stedelijke wegen die veel en intensief gebruikt worden door verkeer. Hoe drukker de stad wordt, hoe belangrijker het wordt dat we aandacht hebben voor:

  • kwaliteit van de omgeving en de lucht
  • geluid
  • de manier waarop infrastructuur in de omgeving is ingepast

Met een extra oeververbinding kunnen kortere routes ontstaan of wordt het openbaar vervoer aantrekkelijker. Er hoeft dan minder verkeer door de binnenstad te rijden. Zo ontstaat meer ruimte voor ander verkeer zoals fietsers en voetgangers en voor groen.
 

Vergroten van kansen voor mensen

Voor veel mensen is de reistijd naar werkgevers en onderwijsinstellingen een belemmering in hun mogelijkheden. Een nieuwe oeververbinding moet het aantal bereikbare banen en de keuze in onderwijs (MBO, HBO & universiteit) vergroten. Door het verbeteren van de bereikbaarheid vergroten we de kansen voor mensen.

X