Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
project

Vijf hoofddoelen, zes maatregelen

De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben in 2018 het vooronderzoek – de pre-verkenning – afgerond. In de pre-verkenning hebben we, op basis van eerder onderzoek, vijf hoofddoelen geformuleerd.

Vijf hoofddoelen

Uit de afgeronde pre-verkenning is gebleken dat een combinatie van de zes maatregelen, het meest bijdraagt aan deze vijf hoofddoelen.
 

Het verbeteren van de bereikbaarheid via de weg.

Om als regio te kunnen blijven groeien, is bereikbaarheid cruciaal. Een hoofddoel is dan ook om de bereikbaarheid via de weg te verbeteren, zodat inwoners en bezoekers zich soepel kunnen verplaatsen. Waar zien we kansen om verbeteringen aan te brengen?

De A16 Van Brienenoordcorridor is een bekend knelpunt in de regio. Er staan dagelijks lange files, zowel bij het Terbregseplein, als bij de Van Brienenoordbrug en knooppunt Ridderkerk. De zes maatregelen moeten ervoor zorgen dat deze files worden opgelost.

Daarnaast zijn er knelpunten op de Algeracorridor. Dit is een belangrijke route van en naar Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Ook hiervoor zijn maatregelen nodig. De zes maatregelen moeten daarom onder andere bijdragen aan het oplossen van de knelpunten A16 – Van Brienenoordcorridor en Algeracorridor.

Het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV.

Rotterdam en de regio hebben te maken met overvolle OV-lijnen en dat terwijl er nog eens 50.000 woningen bijkomen tot 2040. Het aantal reizigers zal de komende jaren dus flink toenemen. Het is daarom van belang mee te groeien en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer te verbeteren.

Het pakket aan maatregelen moet bijdragen aan een beter ov-netwerk en het oplossen van de knelpunten daarin. Door een beter netwerk neemt de drukte op verschillende knelpunten op het tram- en metronet af, waaronder bij de Erasmusbrug. Hetzelfde geldt voor het drukke metronet in oost-westrichting en noord-zuidrichting rondom Beurs.

Het mogelijk maken van verstedelijking (wonen en economische toplocaties).

Wonen in de regio Rotterdam moet aantrekkelijk blijven, ook als er tot aan 2040 ruim 50.000 woningen bijkomen. Bereikbaarheid is hierbij cruciaal. Daarnaast hebben economische toplocaties voorzieningen nodig om zich verder te ontwikkelen. Als deze locaties beter bereikbaar zijn voor meer potentiële werknemers, is dat goed voor economische groei en biedt dat kansen voor mensen.

Het pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat mensen sneller kunnen reizen. Van woning naar werk, school en regionale economische toplocaties, zoals de Rotterdamse binnenstad, Stadionpark en Merwe Vierhavens/Makersdistrict, de Erasmus Universiteit met het Brainpark en Rivium, Rotterdam-The Hague Airport, Hart van Zuid, Rotterdam Alexander, Schiedamse Vest en Spaanse Polder.

Het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit.

Rotterdam heeft een aantal stedelijke wegen die veel en intensief gebruikt worden door verkeer. Hoe drukker de stad wordt, hoe belangrijker het is dat we aandacht hebben voor:

  • kwaliteit van de lucht en de omgeving;
  • geluid;
  • ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte.

Het pakket aan maatregelen moet bijdragen aan minder autokilometers door de stad en door de woongebieden. De bedoeling is dat er dankzij de zes maatregelen kortere autoroutes ontstaan en tegelijkertijd het openbaar vervoer aantrekkelijker wordt. Er hoeft dan minder verkeer door de binnenstad te rijden. Zo ontstaat meer ruimte voor natuur en voor ander verkeer, zoals fietsers en voetgangers.

Het vergroten van kansen voor mensen (door reistijd te verkorten).

Voor veel mensen is de reistijd naar werk en onderwijs in regio Rotterdam een belemmering in hun mogelijkheden. De zes maatregelen moeten het aantal bereikbare banen en de keuze in onderwijs (MBO, HBO & universiteit) vergroten. Door het verbeteren van de bereikbaarheid, vergroten we de kansen voor mensen.