Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
project

Het onderzoek

Het onderzoek is van start gegaan met een zogenaamde pre-verkenning. Dit is de fase die vooraf gaat aan de start van de MIRT-verkenning. In de pre-verkenning hebben we, op basis van eerder onderzoek, vijf hoofddoelen geformuleerd. Ook hebben we in de pre-verkenning onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het zoekgebied van de nieuwe oeververbinding.
 
Uit de afgeronde pre-verkenning is gebleken dat een combinatie van de zes voorgenomen maatregelen het meest bijdraagt aan de vijf hoofddoelen. Daarom hebben we afgesproken om deze maatregelen verder uit te werken in een gezamenlijke MIRT-verkenning.
 

NRD

In de MIRT-verkenning onderzoeken we per maatregel verschillende bouwstenen, die samen moeten zorgen voor het waarmaken van de vijf hoofddoelen. Hoe breed (reikwijdte) en diep (detailniveau) het onderzoek gaat, staat beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De NRD bepaalt dus wat we gaan onderzoeken en hoe het onderzoek in de MIRT-verkenning wordt uitgevoerd. De NRD is de eerste stap in de m.e.r.-procedure. In de m.e.r.-procedure worden onder andere de effecten op het milieu onderzocht van de zes voorgenomen maatregelen.

 

Voorkeursalternatief

Voor elk van de zes voorgenomen maatregelen, ontwikkelen we bouwstenen. We onderzoeken en beoordelen de bouwstenen. We ‘zeven’ ze door op basis van dit onderzoek te bepalen wat de meest logische en kansrijke alternatieven zijn. De meest logische en kansrijke alternatieven worden nog gedetailleerder onderzocht in een tweede ‘zeef’. Zo bepalen we wat het beste alternatief is. Dit resulteert in een keuze voor het voorkeursalternatief. Die voorkeur wordt beschreven in een ontwerp-Voorkeursbeslissing.
 
De ontwerp-Voorkeursbeslissing is een officieel document, waarop belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. Het eindresultaat van de MIRT-verkenning is dus een voorkeursalternatief en een milieueffectrapportage waarin de effecten van de verschillende alternatieven worden beschreven. Na de afronding van de verkenning werken we het voorkeursalternatief concreet uit in een planuitwerking en volgt de realisatie.

Publicatie NRD en Participatieaanpak

Rotterdam en de regio goed bereikbaar.

Lees meer

Inkijkje werkspoor A16

Wat houdt het werkspoor A16 Van Brienenoordcorridor en onderliggend wegennet eigenlijk in? Werkspoortrekker Joop Roland aan het woord.

Lees meer