Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
project

Kansrijke alternatieven

In de analytische fase van de MIRT-verkenning werken we toe naar een selectie van kansrijke alternatieven. Hoe die selectie in zijn werk gaat, is te zien in figuur 2.
 

Figuur 2. Selectieproces kansrijke alternatieven

 

Combinaties: logische alternatieven

De bouwstenen per voorgenomen maatregel worden geanalyseerd en doorontwikkeld. Hieruit ontstaan combinaties van bouwstenen, die we logische alternatieven noemen. De logische alternatieven worden aangescherpt en zo goed mogelijk gemaakt. Dit doen we samen met mensen uit de omgeving, met klankbordgroepen en expertgroepen. Samen met deze groepen halen we kennis op en creëren we ideeën die we verder uitwerken.
 

Eerste zeef: kansrijke alternatieven

De uitgewerkte, logische alternatieven gaan door een eerste zeef, die bestaat uit kwalitatieve analyses en een kwantitatieve effectbeoordeling. We onderzoeken doelbereik, kosten, techniek, inpasbaarheid, milieueffecten en belevingswaarde. Zo komen we tot een selectie van kansrijke alternatieven. De vier initiatiefnemers besluiten vervolgens welke kansrijke alternatieven verder worden onderzocht.
 
Voor het onderdeel Algeracorridor beslissen de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel hierover mee. Zij dragen voor dat deel bij aan de bekostiging. De kansrijke alternatieven worden beschreven in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen.
 

Tweede zeef: één voorkeursalternatief

Voor de tweede selectieronde wordt gedetailleerder onderzoek gedaan naar de (milieu)effecten van de kansrijke alternatieven. De uitgebreidere set beoordelingscriteria bestaat uit doelbereik, milieueffecten en overige aspecten. Aan het einde de tweede zeef ligt er gedetailleerde informatie, waaronder een MER en een kostenbatenanalyse.
 
Op basis van alle beschikbare informatie over de onderzochte kansrijke alternatieven nemen de initiatiefnemers een besluit over het voorkeursalternatief.