Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
« terug naar landingspagina
project

Pre-verkenning en de MIRT-verkenning

In figuur 1 is het project in stappen gevisualiseerd. De pre-verkenning gaat vooraf aan de MIRT-verkenning. In de pre-verkenning hebben we, op basis van eerder onderzoek1, de vijf hoofddoelen geformuleerd. Ook hebben we in de pre-verkenning onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het zoekgebied van de nieuwe oeververbinding. Uit de afgeronde pre-verkenning is gebleken dat een combinatie van de zes voorgenomen maatregelen het meest bijdraagt aan de vijf hoofddoelen. Daarom hebben we afgesproken om deze maatregelen verder uit te werken in een gezamenlijke MIRT-verkenning.
 

Figuur 1 stappen MIRT-verkenning nader bekeken

 

NRD

In de MIRT-verkenning onderzoeken we per maatregel verschillende bouwstenen, die samen moeten zorgen voor het waarmaken van de vijf hoofddoelen. Hoe breed (reikwijdte) en diep (detailniveau) het onderzoek gaat, staat beschreven in de NRD. De NRD bepaalt dus wat we gaan onderzoeken en hoe het onderzoek in de MIRT-verkenning wordt uitgevoerd. De NRD is de eerste stap in de m.e.r.-procedure. In de m.e.r.-procedure worden onder andere de effecten op het milieu onderzocht van de zes voorgenomen maatregelen. Het doel van een m.e.r. procedure is om het milieu een plaats te geven in de besluitvorming.

Voorkeursalternatief

Voor elke voorgenomen maatregel ontwikkelen we bouwstenen. We onderzoeken en beoordelen de bouwstenen. We ‘zeven’ ze door op basis van dit onderzoek te bepalen wat de meest logische en kansrijke alternatieven zijn. De meest logische en kansrijke alternatieven worden nog gedetailleerder onderzocht in een tweede ‘zeef’. Zo bepalen we welk alternatief het  meeste bijdraagt aan de doelstellingen Dit resulteert in een keuze voor het voorkeursalternatief. Die voorkeur wordt beschreven in een ontwerp-Voorkeursbeslissing. De ontwerp-Voorkeursbeslissing is een officieel document, waarop belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. Het eindresultaat van de MIRT-verkenning is dus een voorkeursalternatief en een milieueffectrapportage waarin de effecten van de verschillende alternatieven worden beschreven. Na de afronding van de verkenning werken we het voorkeursalternatief concreet uit in een planuitwerking en volgt de realisatie.

X