De skyline van Rotterdam met op de voorgrond een snelweg waar verkeer overheen rijdt

De verkenning

De MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam is een groot onderzoek naar manieren om de regio Rotterdam in de toekomst bereikbaar te houden. Op deze pagina lees je wat een MIRT-verkenning inhoudt.

Wat is een MIRT-verkenning?

De MIRT-verkenning is onderdeel van de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit is een programma van het Rijk voor projecten in het ruimtelijk domein, zoals wegen en bruggen. Het Rijk betaalt ook mee aan deze projecten. Dit programma bestaat uit 5 onderdelen, waarvan de MIRT-verkenning er 1 is. Je ziet de 5 fasen in onderstaande afbeelding staan.

 

procesafbeelding van de mirt-verkenning
MIRT-traject

 

De MIRT-verkenning bestaat uit een aantal stappen, die altijd in dezelfde volgorde doorlopen worden. In de afbeelding hieronder zie je wat deze stappen zijn.

 

procesafbeelding van een MIRT-verkenning
MIRT-verkenning

 

Pre-verkenning

De MIRT-verkenning begint met een pre-verkenning. In de pre-verkenning hebben we de 5 hoofddoelen geformuleerd. Ook hebben we onderzoek gedaan naar het zoekgebied van de nieuwe oeververbinding. Het resultaat van de pre-verkenning is 6 maatregelen, die het meest bijdragen aan de 5 hoofddoelen.

Het onderzoek naar de maatregelen en de keus voor de 6 maatregelen staan in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Analytische fase

Na de Notitie Reikwijdte en Detailniveau komt de analytische fase. Deze fase noemen we ook wel ‘zeef 1’. In deze fase hebben we alle oplossingen onderzocht. We keken naar welke de meest logische en kansrijke oplossing waren om de maatregelen in te vullen. De mogelijke oplossingen zijn geselecteerd op basis van hun bijdrage aan de 5 doelstellingen. Dit noemen we kansrijke oplossingen. In de Notitie Kansrijke Oplossingen die in juli 2021 is gepubliceerd, staat waarom oplossingen zijn afgevallen en waarom we doorgaan met de overgebleven oplossingen.

Beoordelingsfase

De kansrijke oplossingen gaan we verder onderzoeken in de beoordelingsfase. Deze fase noemen we ook wel ‘zeef 2.’ Dit is de fase waarin we ons nu bevinden. Hieruit komen voor elke maatregel nieuwe, gecombineerde of misschien aanvullende oplossingen. Dit noemen we alternatieven. Bij dit onderzoek gebruiken we het beoordelingskader, dat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat.

Tegelijkertijd voeren we ook het m.e.r.-onderzoek uit. Dit is een uitgebreid onderzoek naar de effecten van de 6 maatregelen op het milieu. Het resultaat van dit onderzoek wordt gepubliceerd in een milieueffectrapport.

Voorkeursalternatief

Op basis van de resultaten uit de beoordelingsfase kiezen we een Voorkeursalternatief. Dit is het pakket met een combinatie van de meest logische en kansrijke alternatieven. Hoe dit voorkeursalternatief er precies uitziet, komt te staan in de publicatie ontwerp-Voorkeursbeslissing. Iedereen kan op de ontwerp-Voorkeursbeslissing reageren door een zienswijze in te dienen.

Voorkeursbeslissing

De laatste stap van de MIRT-verkenning is een Voorkeursbeslissing. Daarin leggen we het Voorkeursalternatief vast en staat hoe het Voorkeursalternatief financieel en wettelijk uitgevoerd kan worden. Met het vaststellen van het voorkeursalternatief wordt de MIRT-verkenning afgesloten.