ProcesDe MIRT-verkenning bestaat uit veel stappen en is een ingewikkeld proces. Op deze tijdlijn laten we zien wat er is geweest, waar we nu zijn, wanneer belangrijke publicaties verschijnen en wanneer je een zienswijze kunt indienen.

2008
2016
2018
2020
2021
2022
2023
2027