Publicatie NKO in tweede kwartaal

De Notitie Kansrijke Oplossingen komt in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar. Projectleider Jos Kalfsbeek beantwoordt onze vragen en praat ons bij over de stand van zaken van de MIRT-verkenning. Wat gebeurt er tot de publicatie? En hoe ziet de fase daarna eruit?

“Oorspronkelijk zou de Notitie Kansrijke Oplossingen in het eerste kwartaal van dit jaar worden opgesteld. Omdat we nog bezig zijn met het afronden van onderzoeken en dat op een zorgvuldige manier met de betrokkenen willen doen, hebben we besloten dit te verplaatsen naar het tweede kwartaal van dit jaar. We hebben al deze informatie nodig om van een heleboel oplossingen naar een aantal realistische en kansrijke oplossingen te komen.”

Waar zijn jullie nu nog mee bezig tot aan de publicatie?

“De onderzoeken van de Algeracorridor, de A16, de oeververbinding en OV, en onderzoek naar nautiek zijn afgerond. Dit doen we samen met o.a. klankbordgroepen en expertgroepen. In april en mei bespreken we ze met bestuurders van opdrachtgevende partijen. Zij bepalen welke oplossingen we wel en niet meenemen naar de volgende fase van de MIRT-verkenning. We informeren daarnaast verschillende stakeholders, zoals omgevingsberaad en raads- en statenleden, over de onderzoeksresultaten.”

Hoe ziet die selectie van oplossingen eruit?

“Bij bijvoorbeeld de OV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein onderzoeken we verschillende vervoersmiddelen. We kijken naar een metroverbinding, een (snel)tramverbinding en een busverbinding. Deze verschillende oplossingsrichtingen beoordelen we op de onderzoekscriteria uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau  om te bepalen of ze kansrijk zijn of niet. Daarbij kijken we o.a. in hoeverre ze de druk verlichten op andere OV-verbindingen, en of ze bijdragen aan bijvoorbeeld de verstedelijkingsopgave en de leefkwaliteit.”

Wat is het doel van de Notitie Kansrijke Oplossingen?

“De NKO is een inhoudelijke tussenstap op weg naar een keuze voor een voorkeursalternatief voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen. In de NKO wordt aan de hand van de onderzoeksresultaten beschreven welke oplossingsrichtingen uit de NRD kansrijk zijn en welke niet. De kansrijke oplossingen worden in het vervolg van de verkenning nader uitgewerkt en onderzocht. De NKO is in de procedure een inhoudelijke tussenstap en geen formeel besluitvormingsmoment zoals de voorkeursbeslissing dat wel is. Er kunnen geen zienswijzen worden ingediend op de NKO. Alle informatie die we ophalen na de NKO is dus input voor de nadere uitwerking van kansrijke oplossingen in zeef 2.”

Hoe informeren jullie over de vaststelling van de Notitie Kansrijke Oplossingen?

“Zodra de NKO door bestuurders is vastgesteld informeren wij iedereen zo goed mogelijk. Afhankelijk van de coronamaatregelen organiseren we bijeenkomsten of webinars om de NKO toe te lichten en vragen te beantwoorden.”

Wat betekent het opschuiven van deze publicatiedatum voor de planning van de rest van het project?

“Na de publicatie van de NKO volgt de beoordelingsfase. In deze fase werken we toe naar een voorkeursbeslissing. Deze fase duurt normaal gesproken ongeveer een jaar en schuift mee naar achteren. De verwachting is dat we medio 2022 klaar zijn met de beoordelingsfase en op schema liggen voor de voorkeursbeslissing.”

Hoe kijk je persoonlijk terug op de afgelopen periode?

“Ik ben trots op dit project en alle mensen die met ons meewerken en meedenken. Betrokkenen leveren goede input en dat zorgt voor scherpe, constructieve en waardevolle gesprekken en bijdragen. Het was even wennen om alles digitaal te organiseren en het liefst gaan we natuurlijk ‘live’ met elkaar om de tafel. Ik denk dat veel mensen de digitale whiteboard- en stickersessies inmiddels hebben meegemaakt. Het vraagt om een andere mindset, maar dat lukt heel goed. Iedereen doet zijn uiterste best om iets van deze situatie te maken. Ik wil mensen daar ook hartelijk voor bedanken. “

Hoe wordt de participatie ingevuld in de beoordelingsfase?

“We gaan verder met expert- en klankbordgroepen en houden vast aan de afspraken die zijn gemaakt in de participatieaanpak. In deze fase gaan we verder inzoomen op oplossingen. Hulp van omgevingspartijen is in deze fase nog meer nodig. We willen betrokkenen dan ook van harte uitnodigen om ook in de volgende fase te participeren en met ons de volgende stap in het onderzoek te zetten.”