Publicaties

Op deze pagina vind je rapporten, beslisdocumenten en andere publicaties
die over de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam gaan.

Alle openbare rapporten en bijlagen vind je hier.

De bijlagen voor het Integraal verkenningenrapport en milieueffectrapport vind je hier.

Laden...