Resultaten belevingswaarden en meningspeiling

In het najaar van 2021 zijn er 2 onafhankelijke onderzoeken gedaan: het belevingswaardenonderzoek en de digitale meningspeiling. Gevraagd werd wat mensen vinden van de bereikbaarheid in de regio en wat de kwaliteiten zijn van de omgeving waarin ze wonen of werken. In dit artikel lees je welke aandachtspunten wij eruit hebben gehaald. Ben je benieuwd naar alle resultaten van de onderzoeken? Download dan het volledige belevingswaardenonderzoek of de meningspeiling.

Resultaten belevingswaarden en meningspeiling

De aandachtspunten die in de meningspeiling en het belevingswaardenonderzoek naar voren zijn gekomen, nemen we mee in de deelstudies. Bij het ontwerpen van de alternatieven houden we rekening met deze aandachtspunten. Ook gebruiken we de aandachtspunten voor de effectbeschrijving van de alternatieven. Ze helpen om de verschillen tussen de alternatieven inzichtelijk te maken. Het is dan ook waardevolle input voor de besluitvorming.

Belevingswaardenonderzoek

Onderzoeksbureau Opiniepijlers voerde meer dan 600 gesprekken in de regio Rotterdam op 20 verschillende plekken. In Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek deelden jong en oud hun ervaring over de kwaliteit van de omgeving waarin zij wonen of werken. Deze ervaring noemen we de ‘belevingswaarde’. Respondenten werden ook gevraagd wat ze van de maatregelen van de MIRT-verkenning vinden.

Meer groen, minder geluidsoverlast en fijnstof

In de leefomgeving waarderen respondenten vooral het groen in de buurt, voorzieningen dichtbij en een goede bereikbaarheid . Het openbaar vervoer in de regio wordt gewaardeerd en wie dicht bij de A16 woont en een auto heeft, waardeert deze als uitvalsroute en gebruikt de snelweg vaak.

Maar verkeersdrukte, fijnstof en geluidsoverlast dragen bij aan een negatieve beleving. De respondenten vragen de projectorganisatie daarom aandacht te hebben voor meer groen in de omgeving en te zorgen voor minder overlast van geluid en fijnstof.

De fiets of het openbaar vervoer in plaats van de auto

Respondenten zien in het openbaar vervoer en de fiets een goed alternatief voor de auto. Betere openbaar vervoerverbindingen en fietspaden kunnen zorgen voor minder drukte in het verkeer en minder autogebruik. In De Esch en Kralingen kwam naar voren dat sommigen bewust kiezen voor ander vervoer en de auto al de deur uit hebben gedaan. Mensen zijn bereid vaker het openbaar vervoer en de fiets te nemen, maar vragen voor beide wel aandacht voor kortere reistijd en betere verbindingen. Voor het openbaar vervoer geldt dat de betaalbaarheid ervan een belangrijk punt is voor respondenten. Verder wordt genoemd dat het mee kunnen nemen van de fiets in de tram en/of metro het gebruik van openbaar vervoer stimuleert.

Bereikbare wijken en wegen zonder sluipverkeer

Respondenten vinden goede bereikbaarheid van snelwegen en straten belangrijk. Doordat het steeds drukker wordt op de weg, maken mensen zich wel zorgen over toenemende files en daarmee de kans op meer sluipverkeer door hun wijk. Belangrijk aandachtspunt dat door de respondenten wordt genoemd, is een goede doorstroming van het verkeer om zo sluipverkeer (o.a. door De Esch, Capelle en Krimpenerwaard) te voorkomen.

Sociale veiligheid en verkeersveiligheid

Op verschillende plekken in Rotterdam ervaren mensen een toename van onveiligheid in hun omgeving door bijvoorbeeld criminaliteit, drugsproblematiek en zwerfvuil. Het wordt daarom belangrijk gevonden dat er in de uitwerking van de MIRT-verkenning rekening wordt gehouden met het creëren van sociaal veilige plekken, die gemakkelijk toegankelijk zijn.

Rondom de Algeracorridor zijn mensen soms bezorgd over de verkeersveiligheid. Files leiden volgens hen tot onveilige situaties. Het wordt belangrijk gevonden de veiligheid voor fietsers en voetgangers te vergroten bij oversteekplaatsen. Respondenten verwachten dat meer mensen de fiets pakken als er meer ruimte en veilige routes voor fietsers zijn.

Meningspeiling

De meningspeiling is een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O research. Deze digitale enquête vroeg deelnemers hoe bekend ze zijn met de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, hun tevredenheid over (toekomstige) bereikbaarheid in de regio en wat ze verwachten van het effect van de 6 maatregelen. 2.153 respondenten vulden de enquête in. Deze mensen wonen verspreid in de regio Rotterdam. Het onderzoek richtte zich specifiek op 2 doelgroepen, jongeren en ondernemers.

Tevreden over bereikbaarheid van de regio Rotterdam

Uit de enquête blijkt dat 63% van de deelnemers (heel erg) tevreden is over de bereikbaarheid van de regio Rotterdam (figuur 1). Dit komt bijvoorbeeld door het uitgebreide openbaar vervoer en goede (rijks)wegen. 37% vindt de bereikbaarheid niet altijd goed. Files op de ringweg tijdens de spits, ontbrekende openbaar vervoerverbindingen en verkeersdrukte in de stad lijken hier de belangrijkste oorzaken van.

Er is een verschil in tevredenheid over de bereikbaarheid van de regio tussen jongeren en ondernemers. 78% van de jongeren vindt de bereikbaarheid (heel erg) goed, ten opzichte van 55% van de ondernemers.

Een cirkeldiagram die de tevredenheid over de bereikbaarheid van de regio Rotterdam weergeeft. 63% geeft aan (heel erg) goed. 19% geeft aan niet goed en niet slecht. 18% geeft aan (helemaal) niet goed
Figuur 1.

Bekendheid project en waarde van maatregelen MIRT-verkenning

Deelnemers werd gevraagd of ze bekend zijn met het project MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam en wat hun mening is over de waarde van de maatregelen. Minder dan de helft van de deelnemers (40%) is bekend met het project. Jongeren (32%) zijn minder bekend met het project dan ondernemers (42%, zie figuur 2).

Figuur 2.

 

Op de vraag of de maatregelen van de MIRT-verkenning voordelen of nadelen opleveren, antwoordt 70% van de deelnemers vooral voordelen voor de regio te verwachten. Echter, slechts 38% van de deelnemers vindt dat de maatregelen van meerwaarde zijn voor de plek waar ze wonen.

Het meeste voordeel zien de deelnemers in de metro- of tramverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom (82%). Het minste voordeel zien ze in een snelle busverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom (55%).