Spelregels voor participatie bekend

De participatieaanpak van de MIRT-verkenning Oeververbindingen is erop gericht om iedereen die zich betrokken voelt, te informeren, mee te laten denken en mee te laten doen. De nadruk ligt dus op samen onderzoek doen. Om dit mogelijk te maken hebben we spelregels opgesteld en samengebracht in het Spelregelkader. Liever een samenvatting? Bekijk de flyer.

Praktische afspraken

In het Spelregelkader staan praktische afspraken. De spelregels zorgen ervoor dat alle belangen een plek krijgen en dat alle participanten een gelijkwaardige positie hebben. Zo komen we tot veel input en het beste resultaat.

Zeven bestuurders die nauw betrokken zijn bij de MIRT-verkenning, lichten in onderstaande video toe waarom het Spelregelkader voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen van belang is en hoe zij daar invulling aan hebben gegeven.

Denk of doe ook mee! Bekijk hier alle participatieactiviteiten en meld je aan via aanmelden@oeververbindingen.nl.