Terugblik inloopbijeenkomsten: goede gesprekken met geïnteresseerde bezoekers

Tussen 23 juni en 7 juli zijn er 5 inloopbijeenkomsten georganiseerd over de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Geïnteresseerden konden langskomen op de bijeenkomsten en in gesprek gaan met een van de aanwezige projectmedewerkers over de maatregelen die we onderzoeken, het besluitvormingsproces richting het Voorkeursalternatief en de planning. Doel van de bijeenkomsten was om een breder publiek te informeren over de MIRT-verkenning Oeververbindingen. Tijdens alle bijeenkomsten troffen we ‘nieuwe gezichten’, bewoners en ondernemers die we nog niet eerder spraken en de tijd namen om zich te laten informeren en hun vragen te stellen.

Geïnteresseerde bezoekers
Tijdens 3 bijeenkomsten was er aandacht voor alle deelstudies binnen de MIRT-verkenning Oeververbindingen. De aanwezige bezoekers bleven lang om alle informatie te bekijken en vragen die ze hadden te bespreken. Ook waren collega’s van de gemeente Rotterdam aanwezig om de met de MIRT-verkenning samenhangende ontwikkelvisie ‘van Alexander tot Zuidplein’ toe te lichten. Tijdens de bijeenkomst op 7 juli sloten ook collega’s van de renovatie en vervanging van de Van Brienenoordbrug aan om vragen over die opgave te beantwoorden. Bij de editie in Krimpen namen ook wethouders John Janson en Wubbo Tempel een kijkje en gingen zij in gesprek met bezoekers. In totaal kwamen er zo’n 50 bezoekers naar de inloopbijeenkomsten.

“Door 2 raakvlakprojecten te betrekken bij de inloopbijeenkomsten, hebben we ons best gedaan om te laten zien dat we integraal kijken naar de ontwikkelingen in de regio Rotterdam. Bezoekers waardeerden dit en namen de tijd om zich te laten informeren en hun vragen te stellen. Dit leverde veel goede gesprekken op.”
Jorinke Vos, omgevingsmanager

Algeragemeenten
Speciaal voor de Algeragemeenten zijn er aanvullend 2 inloopbijeenkomsten gehouden waar de maatregelen voor de Algeracorridor centraal stonden. Per bijeenkomst kwamen daar zo’n 15 tot 20 bezoekers op af. Ook hier bleven de bezoekers lang en werd er goed gebruik gemaakt van de aanwezige kennis.

“Ik sprak onder andere iemand met een bedrijf in Krimpen aan den IJssel. Hij gaf aan dat de doorstroming op de Algeracorridor erg belangrijk voor hem is. Daarnaast was er ook veel interesse naar de varianten bij het Capelseplein en wat er met de Algerabrug gaat gebeuren.”
Noraly Wieldraaijer, omgevingsadviseur
 

Vervolg na de zomer
Als vervolg op deze inloopbijeenkomsten vinden er in het najaar opnieuw informatiebijeenkomsten plaats. Dan zijn de effecten van de onderzochte maatregelen bekend en is zijn de inhoudelijke onderzoeken afgerond. Met de informatie die er dan is, kan tot een Voorkeursalternatief gekomen worden. Hou onze website en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.