Terugblik MIRT on Tour: 'Inwoners van de regio zijn betrokken en goed geïnformeerd'

De MIRT on Tour zit erop
In de week van 14 oktober tot en met 18 oktober gingen we op pad met de MIRT on Tour. Op verschillende plekken in de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard spraken we met voorbijgangers over de uitkomsten van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam.

Beslisinformatie
In de 2 weken voor de MIRT on Tour werd de zogenoemde beslisinformatie gepubliceerd. Hierin staan de hoofdlijnen van de uitkomsten van de onderzoeken die gedaan zijn voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen.

Tijdens de MIRT on Tour merkten we dat veel mensen goed op de hoogte zijn en weten waar hun bestuur op inzet. Er waren tientallen gesprekken, soms met kritische noten maar altijd met ruimte voor gesprek over de onderzochte alternatieven en uitkomsten van het onderzoek.

Rotterdam
In Rotterdam deden we 11 locaties aan, waaronder winkelcentrum De Esch, het Cor Kieboomplein en de Tympanonflat. Bewoners hier zijn zeer betrokken bij de MIRT-verkenning Oeververbindingen en goed geïnformeerd. Maar ook op andere locaties, zoals Prinsenland, Zuidplein en Dijkzigt, zijn mensen over het algemeen goed op de hoogte. Positief is dat overal waar we mensen spraken, men het erover eens is dat er een nieuwe oeververbinding moet komen. De meningen verschillen wel als het over de wijze van inpassing gaat. Het meest uitgesproken is de discussie of de oeververbinding een brug of een tunnel moet worden.

Algera
In Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard deden we 10 locaties aan en troffen we goed geïnformeerde voorbijgangers. Verschillende voorbijgangers gaven aan blij te zijn dat een nieuwe, bredere Algerabrug er niet gaat komen. Vaak hoorden we ‘Wat goed dat er nu iets gaat gebeuren’.
In de gesprekken in de Algeragemeenten kwamen ook de maatregelen die al uitgevoerd worden (zoals de aanpassing van de Grote Kruising) aan bod, waarbij regelmatig de vraag was welke maatregelen er nog uit de MIRT-verkenning Oeververbindingen komen.

Vervolg
Op 10 november 2022 kiezen de opdrachtgevers van de MIRT-verkenning de keus voor het Voorkeursalternatief. De opdrachtgevers zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Rotterdam. Voor de Algeracorridor beslissen de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard mee.
Vervolgens wordt het gekozen alternatief voor de Algeracorridor opgenomen in de herziening Omgevingsvisie Zuid-Holland. Het gekozen alternatief voor de oeververbinding en het openbaar vervoer komt in de herziening Omgevingsvisie Rotterdam. Wil je reageren op de gekozen alternatieven? Dan kan je dat doen door een zienswijze in te dienen op deze Omgevingsvisies. Naar verwachting kan dit begin 2023.
Vanwege de stikstofproblematiek is op dit moment nog niet bekend wanneer de beslissing om te starten met de A16 Brienenoordcorridor genomen kan worden en de maatregelen kunnen worden uitgewerkt in een Tracébesluit dan wel in een Projectbeslissing onder de Omgevingswet.