Verslag masterclass Verstedelijking

Tijdens de tweede masterclass doken we in Verstedelijking; een belangrijk onderwerp in de MIRT-verkenning. Aantrekkelijk wonen en het bereikbaar houden van economische toplocaties, is één van de doelstellingen waar de zes maatregelen aan bij moeten dragen. Hieronder vind je het videoverslag van de masterclass.

Tijdens de interactieve masterclass gingen experts in op de ontwikkelingen en uitdagingen rondom woningbouw in en om Rotterdam. Speciale aandacht ging uit naar de ontwikkelingen van Alexander tot Zuidplein en het Rivium.

Video masterclass Verstedelijking