Voorkeursbeslissing

In het najaar 2022 beslissen de 4 initiatiefnemers i (ministerie Infrastructuur & Waterstaat, provincie Zuid-Holland, MRDH en gemeente Rotterdam) over het Voorkeursalternatief i. Dit doen zij op basis van de resultaten uit de beoordelingsfase i

In de beoordelingsfase onderzoeken we de alternatieven verder in detail, samen met experts en participanten. Alle alternatieven worden beoordeeld op basis van het beoordelingskader. en het advies van het Omgevingsberaad.
Voor de Algeracorridor i beslissen de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard mee.
Het Voorkeursalternatief wordt vastgelegd in een concept-Bestuursovereenkomst tussen de 4 initiatiefnemers. Dit is het moment waarop de MIRT-verkenning i wordt afgesloten.

Planologische verankering

Voor de verschillende deelstudies landt het voorgenomen besluit juridisch-planologisch in de volgende documenten:

  • het Voorkeursalternatief Algeracorridor wordt opgenomen in de herziening Omgevingsvisie Zuid-Holland
  • het Voorkeursalternatief Oeververbinding & OV wordt opgenomen in herziening Omgevingsvisie Rotterdam
  • het Voorkeursalternatief A16 Van Brienenoordcorridor i wordt verder uitgewerkt in een (ontwerp)Tracébesluit

Iedereen kan op de Omgevingsvisies en het (ontwerp)Tracébesluit reageren door een zienswijze i in te dienen. Naar verwachting kun je reageren op beide Omgevingsvisies begin 2023. Vervolgens worden de herziene Omgevingsvisies vastgesteld. Dat is het moment waarop de Bestuursovereenkomst over het Voorkeursalternatief ook definitief wordt vastgesteld.

Start planuitwerkingsfase

Daarna start de planuitwerkingsfase voor zowel Oeververbinding & OV, Algeracorridor als A16 Van Brienenoordcorridor. Deze loopt grofweg van 2023 t/m 2026.
Het Voorkeursalternatief A16 Van Brienenoordcorridor wordt dan uitgewerkt in een (ontwerp)Tracébesluit van Rijkswaterstaat. Op dit (ontwerp)Tracébesluit kan je een zienswijze indienen.