Als er een keuze is gemaakt over de invulling van de oeververbinding, wanneer begint de aanleg van die verbinding dan?

13 december 2021

Een uitvoeringsplanning is op dit moment nog niet beschikbaar. Wij hopen eind 2022 een voorkeursalternatief te kiezen. Na de verkenningsfase vindt er nog een planuitwerkingsfase plaats. Die duurt gemiddeld 2 tot 3 jaar. Pas daarna kan worden gestart met de realisatie. Het gaat dus om een periode van zo’n 5 jaar voordat de bouw aan een nieuwe oeververbinding begint.