Als de gemeente Rotterdam voor een autobrug kiest, waarom dan met een tram? Hierdoor wordt de brug toch alleen maar duurder? Is een bus dan geen beter en goedkoper alternatief?

23 december 2022

In de MIRT-verkenning is gekeken welke OV-kwaliteit nodig is om te voldoen aan de verwachte capaciteitsvraag. Het gaat dan om hoogwaardig openbaar vervoer dat:

– 12 keer per uur rijdt

– een gemiddelde snelheid haalt van ongeveer 25 km p/uur

– ca. 3.600 reizigers per uur vervoert

We noemen dit ook wel tramkwaliteit.

De mogelijkheid blijft open om in de toekomst innovaties op het gebied van openbaar vervoer te gaan gebruiken, die ook voldoen aan deze punten.

Een busverbinding is eerder onderzocht, maar afgevallen in de analytische fase (zeef 1). Uit het onderzoek bleek dat een bus minder bijdraagt aan het oplossen van OV-knelpunten elders in de stad. Ook kan met een bus verdere groei van het aantal reizigers niet opgevangen worden.