Zijn er alternatieven voor een brug of een tunnel waarvan nu – halverwege de beoordelingsfase – blijkt dat deze afvallen, omdat ze technisch of financieel niet haalbaar zijn?

17 maart 2022

Halverwege de beoordelingsfase i vallen er geen alternatieven af. We krijgen wel steeds meer zicht op de voor- en nadelen van alle alternatieven.