Zijn er alternatieven voor een brug of een tunnel waarvan nu – halverwege de beoordelingsfase – blijkt dat deze afvallen, omdat ze technisch of financieel niet haalbaar zijn?

17 maart 2022

Halverwege de beoordelingsfase vallen er geen alternatieven af. We krijgen wel steeds meer zicht op de voor- en nadelen van alle alternatieven.