Hoe worden de belangen van fietsers meegenomen?

10 december 2021

De fiets speelt een belangrijke rol in het onderzoek, omdat het aansluit bij de doelstellingen van het project. Bijvoorbeeld bij elke oeververbinding die we onderzoeken gaan we ervan uit dat deze ook geschikt is voor fietsers en voetgangers.  Met uitzondering van een (geboorde) metrotunnel, waarbij we een oeververbinding voor alleen openbaar vervoer onderzoeken. Dat doen we naar aanleiding van een aangenomen motie door de Rotterdamse gemeenteraad.

Daarnaast worden belangen van fietsers vertegenwoordigd in het Omgevingsberaad door de Fietserbond. Het Omgevingsberaad bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke relevante belangen en denkt actief mee bij belangrijke processtappen in de verkenningsfase van het onderzoek.