Wordt er in de onderzoeken rekening gehouden met het beleid van Rotterdam om op de wegen in de stad een maximumsnelheid van 30 km/uur in te voeren?

17 maart 2022

Het verlagen van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom naar 30 km/uur heeft mogelijk impact op onze verkeersberekeningen. ​We volgen daarom de ontwikkelingen in de gemeente Rotterdam op de voet, zodat we op tijd signaleren of het aanpassen van de maximumsnelheid inhoudelijk of procesmatig effect heeft op de MIRT-verkenning.