In oktober 2022 heeft de Raad van State het bestemmingsplan Feyenoord City vernietigd. Welke gevolgen heeft dit voor de nieuwe oeververbinding?

13 december 2021

Het bestemmingsplan Feyenoord City is als vertrekpunt gebruikt voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. De vernietiging van het bestemmingsplan heeft desondanks geen effect op de keuze voor het Voorkeursalternatief. De vernietiging van het bestemmingsplan betekent wel iets voor de planuitwerkingsfase: er zijn optimalisatiekansen, bijvoorbeeld voor de nautische inpasbaarheid en de inpassing ter hoogte van de Olympiaweg.