Levert het bestemmingsplan van Feyenoord City beperkingen op voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam?

13 december 2021

Nee, op dit moment levert het bestemmingsplan van Feyenoord City geen beperkingen op. Wij voelen ons vrij om te onderzoeken wat nodig is. Als blijkt dat er raakvlakken zijn, gaan wij hierover in gesprek. Er is regelmatig overleg tussen beide projecten.