Houdt de verkenning ook rekening met de bouwopgave van 50.000 extra woningen?

01 december 2021

Ja. Vanwege de groei van het aantal inwoners van Rotterdam is er behoefte aan circa 50.000 nieuwe woningen tot 2040. Een uitgangspunt van de MIRT-verkenning is dat investeringen in infrastructuur deze groei van inwoners moet faciliteren. In het zoekgebied van de oeververbinding wordt daarom ook gelet op ruimte voor verdere verstedelijking zoals rondom Stadionpark en Kralingse Zoom.