Wat is de invloed van het coronavirus op ons reisgedrag en hoe wordt dit meegenomen in het project?

10 december 2021

Het is nog te vroeg om hier een antwoord op te hebben. Dit project kijkt naar de lange termijn, namelijk verder dan 2030. Het effect van corona is op de langere termijn nog niet duidelijk. Er zijn 2 manieren waarop het coronavirus invloed kan hebben op het project:

  1. Als het nodig is, passen we de onderzoeksopzet aan
  2. Als het nodig is, beoordelen we de uitkomsten van het onderzoek op een andere wijze.

Of het echt nodig is, bepalen de bestuurlijke opdrachtgevers van het project.