Worden er nog creatieve, innovatieve ideeën meegenomen tijdens de MIRT-verkenning?

10 december 2021

Voor alle ideeën wordt er gekeken naar het doelbereik, de kosten en inpasbaarheid. Als er creatieve, innovatieve concepten zijn die een bijdrage leveren aan de doelstellingen en passen binnen de randvoorwaarden van het project, kunnen die worden opgenomen. Hier moeten de opdrachtgevende partijen wel eerst een besluit over nemen.