Door wie is het Voorkeursalternatief gekozen?

23 december 2022

Het Voorkeursalternatief is door de bestuurders van de opdrachtgevende partijen van de MIRT-verkenning Oeververbindingen gekozen. Dat zijn de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam – Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij hebben gezamenlijk alle alternatieven ten opzichte van elkaar gewogen en zijn daarbij tot dit Voorkeursalternatief gekomen.