Welke effecten worden er onderzocht bij het eventueel afsnijden van de oever in De Esch?

17 maart 2022

Voor alle kansrijke oplossingen onderzoeken we de effecten op de natuur en op het landschap, dus ook voor het mogelijk afsnijden van de oever in De Esch.

In de analytische fase (zeef 1) zijn de alternatieven die een onoverkomelijk effect hadden op natuur, milieu en leefbaarheid afgevallen. In de beoordelingsfase (zeef 2), waar we ons nu in bevinden, onderzoeken we gedetailleerder de effecten van de overgebleven alternatieven op de natuur. Daar hoort een inventarisatie van de flora en fauna in het gebied bij.

We kijken naar het effect op:

  • Beschermde gebieden
  • Beschermde soorten
  • Biodiversiteit
  • Landschap

Zie voor het volledige beoordelingskader de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

De Polder De Esch en Eiland van Brienenoord zijn onderdeel van het NatuurNetwerk Nederland (NNN-gebied). We kijken ook naar de effecten van de alternatieven op deze gebieden.