Houden jullie rekening met het plan van Feyenoord City bij dit project?

10 december 2021

Het bestemmingsplan Feyenoord City is in december 2020 vastgesteld en is een uitgangspunt in ons onderzoek. We houden er dus rekening mee en we volgen de uitwerkingen van het plan.