Welke rol speelt de gemeenteraad in het participatieproces?

10 december 2021

Bij dit project zijn meerdere gemeenten en gemeenteraden betrokken. De gemeenteraad wordt op de eerste plaats geïnformeerd door het college van burgemeester en wethouders, van de desbetreffende gemeente. Daarnaast worden gemeenteraden op bepaalde momenten geïnformeerd over de voortgang van het project door de projectorganisatie. Een eerstvolgend moment is naar verwachting in de lente van 2022. Tussendoor kunnen we, als dat gewenst is, informeren over de voortgang van het onderzoek.