Hoe blijft de gemeenteraad geïnformeerd over de input die bewoners geven in de participatiegroepen?

10 december 2021

De gemeenteraden worden op bepaalde momenten geïnformeerd over de voortgang van het project. De (voorlopige) resultaten van de onderzoeken en de input uit de participatie worden dan gepresenteerd.  Daarnaast publiceren we participatierapporten waarin de input uit de participatie staat. Als er een bepaalde behoefte is aan informatie over de voortgang van het project of participatie, kan een gemeente de projectorganisatie hiernaar vragen. Ook staat het gemeenteraadsleden vrij om aan te sluiten bij bijeenkomsten.