Hoe is het gebiedsbod meegenomen in de MIRT-verkenning?

13 december 2021

Op basis van het gebiedsbod zijn de onderzoeken (het verkeersonderzoek en ruimtelijk economisch onderzoek) uit de pre-verkenning bijgewerkt. De uitkomsten zijn een bijlage bij de resultatennota uit de pre-verkenning. De keuze voor het zoekgebied is gemaakt op basis van de nieuwe resultatennota inclusief deze bijlage.