Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
vraag-en-antwoord

Hoe staat het met de financiering van het project?

Tijdens de MIRT-verkenning kijken we naar de verschillende invullingen van de maatregelen. Op basis daarvan maken we een kostenplaatje. Aan het einde van de verkenning, afhankelijk van de resultaten worden opnieuw financiële afspraken gemaakt. Ook over de verdeling. De 640 miljoen waar nu vanuit is gegaan, is niet kaderstellend.

X