Hoe verhoudt de MIRT-verkenning zich tot de Omgevingsvisie van de gemeente Rotterdam?

01 december 2021

De Omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet vraagt om een samenhangende aanpak van de leefomgeving. Het is een integrale, allesomvattende visie op de fysieke leefomgeving. In de Omgevingsvisie staan de onderzoeken die nu uitgevoerd worden, waaronder de MIRT-verkenning.

Op deze pagina lees je meer over de Omgevingsvisie.