Hoe verhoudt deze verkenning zich tot de eerdere studie Rotterdam Vooruit?

01 december 2021

De MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam is een vervolg op de studie Rotterdam Vooruit.

In 2008 – 2010 zijn de bereikbaarheidsproblemen in de regio Rotterdam in kaart gebracht voor de periode 2020 – 2040. Dat was een onderdeel van de MIRT-verkenning ‘Rotterdam Vooruit’. Daaruit bleek onder meer dat de bereikbaarheidsproblemen vanaf 2020 groot zijn in de oostflank (Van Brienenoord- en Algeracorridor).

Een eenduidige oplossing was toen niet voorhanden, omdat het probleem complex is: vermenging van verschillende typen verkeer, slecht functionerende weefvakken en onvoldoende capaciteit op de bestaande rivierkruisingen. De conclusie was daarom: verdere studie en optimalisatie van oplossingen is noodzakelijk. Dat onderzoeken we nu in de MIRT-verkenning Oeververbindingen.