Hoe weet je zeker dat er voldoende mensen gebruik gaan maken van de nieuwe OV-lijn?

23 december 2022

Uit het onderzoek blijkt dat er per etmaal 19.000 reizigers gebruik gaan maken van de OV-lijn. In de spits is er een bezettingsgraad van 80% te verwachten. Daarnaast is er veel geplande woningbouw langs de route van de OV-lijn, die hiermee ook bediend worden.