Hoe worden de kosten voor de MIRT-verkenning verdeeld?

18 januari 2022

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag  en de gemeente Rotterdam hebben in november 2018 afgesproken om gezamenlijk een MIRT-verkenning te starten. De partijen dekken samen de kosten voor de MIRT-verkenning, uitgaand van een bedrag van maximaal 3 miljoen euro.

Een van de spelregels voor de MIRT-verkenning is dat minimaal 75% van de financiering  beschikbaar moet zijn voor de meest waarschijnlijke oplossing. Als meest waarschijnlijke oplossing is benoemd:

  • Oeververbinding oostkant met 2×2 rijstroken, inclusief hoogwaardig openbaar vervoer
  • Hoogwaardig openbaar vervoer Zuidplein-Kralingse Zoom (busverbinding)
  • Station Stadionpark
  • Maatregelen voor Algeracorridor / A16 / hoogwaardig openbaar vervoer Maastunnel

Dit pakket van maatregelen  kost naar schatting 640 miljoen euro. Daarom heeft het Rijk 200 miljoen euro en de regio 280 miljoen euro gereserveerd. Gezamenlijk: 480 miljoen euro, 75% van 640 miljoen euro.