Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
vraag-en-antwoord

Ik wil graag in contact komen over de oeververbinding. Waar kan ik terecht met vragen, ideeën of reacties?

Ideeën en reacties zijn altijd welkom. U kunt een e-mail sturen. Wij streven er naar binnen 10 werkdagen een antwoord op uw vragen te geven.
 
De afgelopen periode zijn er vele gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers, belangengroepen en allerlei geïnteresseerden. In persoonlijke gesprekken, maar ook in informatiebijeenkomsten en groepsateliers. Zo hebben we al zo veel mogelijk standpunten en belangen verzameld . Op dit moment stellen we een participatierapport op, waarin we de resultaten van de participatie tot nu toe vastleggen voor de besluitvorming over het zoekgebied.
 
Ook na de keuze voor het zoekgebied gaan we graag verder met participatie. Hoe we dan precies met alle geïnteresseerden en belanghebbenden contact onderhouden hangt o.a. af van de keuze voor het zoekgebied (Oost of Oost-Oost). Dit wordt op basis van die keuze nader uitgewerkt in een participatie- en communicatieaanpak. Zodra daar mee over bekend is maken we dat kenbaar.
 
Tijdens de MIRT Verkenning zijn er twee momenten waarop u op een formele manier met een zienswijze kunt reageren:

  • Het eerste moment is bij Kennisgeving die samen met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt gepubliceerd. De Kennisgeving wordt opgesteld om aan te geven dat in de MIRT Verkenning een plan Milieu Effecten Rapportage (MER) wordt opgesteld. Het bevat op hoofdlijnen het ‘waarom’ van het project, welke oplossingen worden onderzocht en welke (milieu)aspecten daarbij worden bekeken. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is het document waarin dit uitgebreid staat beschreven.
  • Het tweede moment is aan het eind van de MIRT Verkenning. Het voorkeursalternatief dat het resultaat is van de MIRT Verkenning planologisch wordt vastgelegd (bijvoorbeeld in een structuurvisie of vergelijkbare planvorm). Daarop zijn zienswijzen mogelijk.

De exacte planning van deze momenten zijn nu nog niet bekend. De verwachting is dat de Kennisgeving/NRD na de zomer gepubliceerd wordt voor zienswijzen.

X