Is er in het onderzoek gekeken naar innovatieve OV-concepten?

10 december 2021

Ja, we hebben onder andere gekeken naar innovatieve OV-concepten in het buitenland. De uitkomst van het onderzoek hiernaar is dat we het best gebruik kunnen maken van de meer traditionele systemen die al bestaan in Rotterdam. Bij nieuwe systemen is het vaak lastig om meerdere lijnen op elkaar aan te laten sluiten.

Binnen de meer traditionele systemen kijken we wel naar innovaties, zoals een HOV-buslijn waar bussen automatisch op kortere afstand van elkaar kunnen rijden. Een techniek die meer kwaliteit en capaciteit kan bieden.

Bij de eventuele aanleg van een nieuwe metrolijn is het uitgangspunt om een automatisch bediende metro aan te leggen.