In de MIRT-verkenning wordt gesproken over flinke investeringen in het openbaar vervoer, terwijl de MRDH hier juist 40% op wil bezuinigen. Hoe zit dat?

10 december 2021

De druk op het openbaar vervoer neemt naar verwachting verder toe vanwege de grote verstedelijkingsopgave. Om dat te voorkomen blijven investeringen in de infrastructuur noodzakelijk.