Is deze verkenning een logisch vervolg op het onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag?

01 december 2021

Ja. De aanbevelingen uit het onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag waren de aanleiding voor de pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam en de huidige MIRT-verkenning.