Is een tunnel ook mogelijk als nieuwe oeververbinding?

10 december 2021

Ja, naast alternatieven die uitgaan van een brug onderzoeken we ook tunnels als oeververbinding. In de beoordelingsfase onderzoeken we 2 mogelijke tunnelvarianten: een tunnel tussen Olympiaweg en het Stadionviaduct en een tunnel tussen De Esch en de Coen Moulijnweg/Stadionviaduct.