Is er een overkoepelende visie op het gebied?

10 december 2021

Alle plannen die lopen in de gebieden worden meegenomen bij de analyse van de verschillende varianten. De ontwikkeling van Feyenoord City wordt bijvoorbeeld als een autonome ontwikkeling meegenomen, want hier is al een bestemmingsplan voor opgesteld. Er wordt in beeld gebracht welke effecten verschillende varianten hebben op de omgeving; wat is bijvoorbeeld het effect van variant A op de Van Brienenoordcorridor? In deze analyse worden dus ook toekomstige ontwikkelingen in het gebied meegenomen.

Op de noordoever loopt een aantal planontwikkelingen tegelijk: de stadionontwikkeling van Excelsior, de toevoeging van studentenwoningen op Campus Woudestein, de mogelijke transformatie van Brainpark I en de plannen voor verstedelijking van de oostflank (de A16-zone). De verbinding tussen al deze individuele projecten vindt plaats in de opgave ‘Alexander tot Zuidplein’. Dit geldt ook voor ontwikkelingen op de zuidoever.