Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu
vraag-en-antwoord

Is er in het onderzoek gekeken naar innovatieve OV-concepten?

Ja, we hebben onder andere gekeken naar innovatieve concepten in het buitenland. De uitkomst van het onderzoek hiernaar is dat we het best gebruik kunnen maken van de meer traditionele systemen die al bestaan in Rotterdam. Bij andere systemen is het vaak lastig om meerdere lijnen op elkaar aan te laten sluiten. Binnen de meer traditionele systemen kijken we wel naar innovaties, zoals een HOV-buslijn waar bussen automatisch op kortere afstand van elkaar kunnen rijden. Een techniek die meer kwaliteit en capaciteit kan bieden.
Bij de aanleg van een nieuwe metrolijn is het uitgangspunt om een automatisch bediende metro aan te leggen.