Is er niet al heel veel onderzoek gedaan naar een oeververbinding?

14 januari 2022

Voor de pre-verkenning hebben we gebruik gemaakt van eerdere onderzoeken, zoals het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag. Er is geen dubbel werk gedaan.