Is er onderzoek gedaan naar de veerdienst tussen De Esch en Feyenoord, in relatie tot de nieuwe oeververbinding?

10 december 2021

Ja, de veerdienst is meegenomen in het onderzoek en wordt gezien als eventuele ‘meekoppelkans’. Dat betekent dat dit een ontwikkeling is die niet onder de scope van de MIRT-verkenning valt, maar mogelijk mee kan liften op het project.

Het valt niet onder de scope van de verkenning, omdat het pontje onvoldoende capaciteit heeft – ook met aanpassingen – om toekomstig verkeer goed door te laten stromen. Het sluit wel goed aan op de doelstellingen en daarom wordt  onderzocht of er toch iets mee gedaan kan worden in de vorm van een meekoppelkans. Voorwaarden voor het meenemen van zo’n meekoppelkans zijn: financiering, een partij die zich hard maakt voor het realiseren van de kans en dat het past bij randvoorwaarden van de MIRT- verkenning.